Dr. Brown’s oprema za bebe
Studija o ishrani

Dr. Brown’s flasica naspram tradicionalne flasice
vitamini A, C, E

Nova studija okriva da neke flašice za bebe imaju veliki gubitak vitamina tokom dvadesetominutnog simuliranog hranjenja.

Istraživanje je objavilo da koristeci flašice za bebe u toku hranjenja, bebe u ishrani gube vitamin A, C i E.

Rezultati pokazuju da dizajn, količina vazduha u flašicama i njegov uticaj na nivo vitamina zahtevaju podobnija ispitivanja.

Kako je sprovedeno istraživanje
Studija "Komparativne analize retinola, vitamina C i alfa-tokoferola u mleku za bebu, koristeći različite sisteme oslobađanja" sprovedena je na Univerzitetu Nevada-Reno. Studija o flašici imala je zadatak da ispita promene u hranljivim nivoima koje mogu nastati tokom tipičnog vremena hranjenja od 20 minuta, koristeći majčino i veštačko mleko, kako u flašicama sa sistemom ventila tako i onim običnim. Studija je ispitla promene u nivou hranjivih materija na primeru sedam najčešće korišćenih flašica za bebe, uključujući i flašicu Dr. Brauna. Cilj je bio da se utvrdi da li izlaganje vazduhu u flašici za bebe tokom simuliranog hranjenja utiče na nivo hranljivih materija.

Za razliku od drugih, Dr. Brown’s flašice za bebe zadržavaju nivo hranjivih materija
Grafik pokazuje gubitak vitamina C u toku dvadesetominutnog simuliranog hranjenja. Nivo vitamina C je počeo da opada tokom petog minuta kao što je prikazano u ovom grafikonu, a vitamini A i E su počeli da opadaju kasnije. Vitamin C sprečava oksidaciju hranljivih materija i onog trenutka kada se izgubi, ostale hranljive materije postaju osetljivije na oštećenja. Odbor za nutricionizam i hranu Instituta za medicinu preporučuje unos vitamina C od 40 mg dnevno, 3 mg vitamina E i 400 mg vitamina A za decu do šest meseci.

Značaj hranjivih materija za bebe
Sva tri proučavana vitamina važna su za zdravlje i rast odojčeta. Medicinska istraživanja pokazuju da deca sa niskim unosa vitamina C su podložnija razvoju svakodnevnih bolesti. Neadekvatan unos vitamina E može da dovede do anemije i degeneraciju kičme i mozga. Kod odojčadi, nizak unos vitamina remeti rast kostiju i ometa razvoj koštanih ćelija što dovodi do slabo formiranih kosti. Vitamin A je takođe potreban da proizvede imunitet ćelija što je povezano sa povećanjem otpornosti na infekcije.

Zašto Dr. Brown’s flašice za bebe čuvaju nivo hranjivih materija?
Sposobnost očuvanja hranljivih materija u flašici povezana je sa samim dizajnom flašice. Kada vitamina C, za koji se zna da je osetljiv na oksidaciju - degradira do određene tačke, vitamini A i E počinju da opadaju takođe. Flašice korišćene u studiji razlikovale su se jedne od drugih u načinu na koji se vazduh nadoknađuje dok mleko ističe iz flašice. Samo jedna flašica -Dr. Brown's - imala je sistem ventila koji omogućava da se vazduh kreće kroz bocu i da zaobiđe kretanje kroz mleko, bez formiranja mehurića tokom isticanja mleka. Ostale flašice imale su više mehurića formiranih u mleku i samim tim niži nivo sva tri vitamina.